همچنان صدای مظلومین و مستضعفین هستم و نامهربانی ها هیچ گاه خسته و نا امیدم نخواهند کرد از خدا می خواهم که در این مسیر مقدس ثابت قدم بمانم /  کسانی که بر سر سفره های چند میلیونی حاضر شده و  خودروهای گران قیمت سوار می شوند هیچ گاه نخواهند فهمید که مستضعفین چه می گویند

بعضی از افراد که حتی یک سرباز وظیفه خوبی هم برای نظام نبودند و در دوران حماسه و شهادت هم سابقه یک روز عضویت در یک پایگاه مقاومت را ندارند و طعم تلخ فقر و نداری را هم چشیده اند به یکباره  

و در یک چشم بهم خوردن صاحب کاخ ها و حساب های آنچنانی می شوند و سوال بسیار جدی ما این است که آهای آقایی که حتی یک فرش ماشینی از پدرت به شما ارث نرسیده چگونه با این در آمدههای امروزی میلیاردر شده ای آن هم در شرایطی که مردم ما برای نان شبشان با مشکلات جدی مواجه هستند

وقتی یک جوان بخاطر فقر و نداری و بیکاری دست به خودکشی می زند و دیگری اسیر اعتیاد و هزاران خلاف دیگر می شود همان آقای میلیاردری که با چند معامله شیرین و ضایع کردن حق صدها جوان بیکار از چنگال فقر نجات پیدا کرده است شریک و مسئول هست و تصور نکند که این خون های ریخته و  فروپاشی این زندگی ها که بیشتر آن بخاطر نداری و فقر است به ایشان ربطی ندارد و یک گوشه از این مملکت با خیال راحت زندگی اش را می کند

خدایا از ما نگذر اگر بخواهیم چشمانمان را بر روی اینگونه افراد ببندیم و حقایق را برای اهلش آشکار نسازیم 

وقتی می شنوم که فلان میلیاردر حرام خور که امروز مست پول های بی حساب و کتابش بوده در یک محفلی به ریش مستضعفین می خندند و متکبرانه و به خیال خام خودش در مقام یک آدم پخته، پیغام می دهد که بروید و این بساط مظلومین و مستضعفین را  جمع کنید وگرنه چنین و چنان خواهم کرد که البته بارها پاسخش را  دادیم و تمام زورشان را زدند ولی هیچ غلطی نکردند و نخواهند کرد و با چشمان خودشان دیدند که این قشر مظلوم نزد خدا آبرویشان محفوظ است آیا این ظلم و جفای آشکارا نیست؟؟؟ چگونه سکوت پیشه کنم در حالی که فرزند روستایی هستم که جوانانش بخاطر  بیکاری و فقر روز به روز در حال تلف شدن هستند و  آب هم از آب تکان نمی خورد . کسانی که برای رسیدن به اهداف نامبارکشان به دنبال نفاق و چند دستگی در بین مردم هستند خجالت بکشند و برای رهایی از این وضعیت چاره ای بیندیشند. افرادی که در بزنگاهها جامه خدمت به محرومین و مستضعفین را می پوشند و خود را  جز این قشر مظلوم معرفی می کنند اگر کارنامه قابل قبولی به صورت عملی و روشن ارائه ندهند مردم اجازه  ورود به روستاها و شهرهایشان را به آنها حتی برای شرکت در یک فاتحه خوانی نخواهند داد.

منتشرشده در یادداشت ها