شکستن روزه سکوت و گله‌مندی ریس جمهور در جمع وزرا و مدیران ارشد از خمودگی و کم‌تحرکی مدیران دولت نه‌تنها گله‌مندی بلکه عذاب روح و روان بسیاری از رأی‌دهندگان ایشان است از اینکه شخص رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده‌اند جای امیدواری است ولی بسیاری بر این عقیده‌اند که قلب دولت نیاز به باطری الکتریکی دارد تا بدن آن بتواند حرکت کند.
 یکنواختی بلای جان دولت و دستگاه‌های دولتی شده است، وقتی اوباما یا ترامپ با پیراهن و آستين جمع شده جلوی دوربین ظاهر می‌شوند یا در یک مهدکودک بازی در می‌آورند در واقع دارند به جامعه و دنیا انرژی می‌دهند اما جلسات هیات دولت ما و رفتار دولت‌مردان ما بسیار شبیه به آدمک‌های بی‌روح وبی انرژی است که اثرش در ناامیدی و خمودگی اجتماعی کم نیست.
بنابر این به عنوان یک شهروند که اتفاقاً برای موفقیت روحانی کم هم تلاش نکرده‌ام از آقای رئیس‌جمهور خواهش دارم حداقل در جلسات هیات دولت اگر نمی‌تواند بدون عبا حضور پیدا کند حداقل عمامه از سر خارج و روي میز دولت بگذارد شاید باعث کاهش خواب‌آلودگی مدیران دولت گردد.

ایرج عبدی نماینده دوره نهم مجلس

منتشرشده در سیاسی