معرفی مدیر سر دبیر

sardabir

آقای محمد خاک نیا اهل و ساکن تهران با مدرک کارشناسی ارشد از خانواده ای فرهنگی و متوسط با روحیه جهادی و با نشاط و دارای تجارب لازم در حوزه رسانه ای، تحت عنوان سردبیر پایگاه خبری صدای مظلومین  مشغول به انجام وظیفه می‌باشد.